Obóz i Kolonia HAL 2018 – ważne informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo !

przed nami Harcerska Akcja Letnia 2018 czyli czas, w którym w naszym Szczepie rozpoczynamy intensywne przygotowania do zakończenia zadań realizowanych w trakcie roku harcerskiego.

Obóz harcerski czy kolonia zuchowa jest uwieńczeniem wszystkich zbiórek, w których uczestniczyły Wasze dzieci, powinien na niego jechać każdy zuch i harcerz.

Obóz harcerski oraz kolonia zuchowa jest placówką wypoczynku dla dzieci i młodzieży w związku, z czym obowiązują nas wszelkie przepisy dotyczące takich form wypoczynku.

Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki sprawuje nadzór nad naszym Obozem i Kolonią Zuchową w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2018 i tak:

 

– nasz obóz harcerski czy kolonia zuchowa zostanie zarejestrowana w Kuratorium Oświaty. Informacje o zarejestrowanych placówkach wypoczynku znajdziecie w czerwcu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:  http://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=HolidayView_holidayView

– placówką wypoczynku może kierować tylko pełnoletni instruktor w stopniu min. podharcmistrza, posiadający ukończony kurs kierowników placówek wypoczynku. Naszą będzie kierował phm. Robert Goś – komendant Szczepu 444 DHiGZ

-funkcję kadry wychowawczej będą pełnić wyłącznie pełnoletni instruktorzy lub członkowie ZHP posiadający ukończony kurs wychowawców placówek wypoczynku na co dzień pracujący w naszych Drużynach i Gromadzie,

– każdy ze wspomnianych powyżej instruktorów pełniących funkcje wychowawcze będzie posiadał zaświadczenie o niekaralności z KRK, zgodnie z przepisami prawa,

– wszyscy uczestnicy obozu/kolonii będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Nr polisy zostanie podany w czerwcu 2018 roku, gdyż w tym czasie jest odnawiane ubezpieczenie.

– faktury za udział dziecka w placówce wypoczynku wydaje Skarbnik Hufca po dokonaniu przez Rodziców wpłaty końcowej. W celu uzyskania faktury należy skontaktować się z nim kontaktować. Kontakt będzie podany w terminie późniejszym.

Gdzie jedziemy:

 Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy Hufca ZHP Chorzów w Kucobach, Kucoby 35 46-300 Olesno/koło Częstochowy, http://kucoby.zhp.pl/ w terminach: obóz harcerski – 07 – 28 lipca 2018r, kolonia zuchowa – 07 – 21 lipca 2018r

Koszty:

 Obóz harcerski – 1500 zł ( przy założeniu, że pojedzie na niego min. 50 harcerek i harcerzy z naszych Drużyn )

Kolonia zuchowa – 1300 zł ( przy założeniu, że weźmie w niej udział min. 15 zuchenek i zuchów z naszej Gromady )

Ważne terminy :

do 10 marca 2018r – wpłaty bezzwrotnych zaliczek na obóz i kolonię – 300 zł/uczestnik ( wpłat dokonujemy tylko na konto, które jest podane na stronie Szczepu 444. W tytule przelewu tylko : Nazwisko i Imię dziecka/zaliczka obóz HAL2018/DSCZ.

W marcu wydajemy również uczestnikom Karty Uczestnika i Warunki Uczestnictwa– będą wydawane przez drużynowych oraz dostępne na stronie Szczepu

do 25 maja 2018r – rodzice zwracają Karty Uczestnika i Warunki Uczestnictwa do Drużynowych. Proszę o sprawdzenie przed ich oddaniem, czy wszędzie są wypełnione i wszędzie są właściwe podpisy i daty.

31 maja 2018r – jest końcowym terminem wpłat rodziców na obóz i kolonię. Proszę, o bezwzględne nieprzekraczanie tego terminu. W tytule przelewu: Nazwisko i Imię dziecka/obóz HAL2018/DSCZ.

– w dniach 31 maja – 03 czerwca 2018r planujemy Rajd Przedobozowy. Koszt tego rajdu nie jest ujęty  w kosztach obozu. Rajd jest szczególnie ważny dla harcerzy i zuchów uczestniczących po raz pierwszy w obozie harcerskim i kolonii zuchowej. .

– w dniu 09 -10 czerwca 2018r odbywają się prace kwatermistrzowskie przy sprzęcie obozowym. Będą w Łomiankach.  Na te prace, prócz innych osób OBOWIĄZKOWO przyjeżdżają osoby, które z poszczególnych Drużyn jada na Kwaterkę Obozową.

– w dniu 01 lipca 2018r – pakujemy samochód ze sprzętem w Łomiankach. Kwaterka przyjeżdża z plecakami, które pojadą na samochodzie ze sprzętem. Godzinę rozpoczęcia prac podam w terminie późniejszym.

– w dniu 02 lipca 2018r – wyjazd kwaterki 444 DHiGZ . Godziny ranne. Miejsce jeszcze ustalimy. Najprawdopodobniej parking przy ICDS.

– w dniu 07 lipca 2017r – wyjazd Obozów harcerskich i kolonii zuchowej  444  Miejsce i godzinę zbiórki wyjazdowej podamy w terminie późniejszym. Chciałbym, aby poszczególne podobozy dotarły do Kucob najpóźniej około godziny 12:00.

 

phm. Robert Goś – Komendant Szczepu 444 DHiGZ „Trzy Czwórki” w Łomiankach,

tel: 509-043-767, czynny dla Państwa ( ja również pracuję zawodowo ), codziennie, prócz piątków w godzinach 18-20.

                                        

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *