Przeskocz do treści

Dla Rodziców!

Szanowni Państwo

Wasze dziecko chce wstąpić do Związku Harcerstwa Polskiego. Z oczywistych względów popieramy tę decyzję. 

Prosimy – rodzicu przeczytaj tą informację dokładnie i do końca – unikniemy w ten sposób ewentualnych nieporozumień !!!

Harcerstwo, to nie tylko to, co krąży, jako obiegowa opinia. I tu, drogi rodzicu informacja: Jeśli szukasz dla swojego dziecka typowych „zajęć pozalekcyjnych” – poszukaj gdzie indziej ! Harcerstwo to coś więcej. Dla zuchów to głównie zabawa, przygotowanie do harcerskiego życia. Dla harcerzy, to również zabawa i przyjemność, ale także służba, patriotyzm, praca na rzecz innych – wszak mamy wspólnie wychować prawego i odpowiedzialnego, kiedyś - dorosłego człowieka !.

Praca z dziećmi opiera się na pozytywnym podejściu. Motywujemy je poprzez system stopni i sprawności. Rozwijamy ich spostrzegawczość i orientację poprzez gry i zabawy terenowe. Rozwijamy ich zainteresowania poprzez sprawności indywidualne. Dajemy cel, który mogą osiągnąć. Rajdy, obozy to kwintesencja śródrocznej oraz całorocznej pracy. Dzieci mogą nauczyć się samodyscypliny, funkcjonowania w grupie rówieśniczej - mają możliwość pokonywać swoje słabości. Obóz to podsumowanie tego, co dziecko robi przez cały rok harcerski – każdy harcerz i zuch powinien na niego jechać !!!. – uwzględnij to rodzicu w swoich wakacyjnych planach.

W drużynach naszego Szczepu są zasady, których przestrzegamy. Każde dziecko decydując się na wstąpienie w nasze szeregi, podejmuje się przestrzegania tych zasad. Natomiast rodzice, zgadzając się na wstąpienie dziecka do drużyny, także zobowiązują się do zapewnienia dziecku pomocy w realizacji zamierzonych celów. Komendant Szczepu i Drużynowi, ściśle współpracują z rodzicami. Tylko tak możemy wspomóc cykl wychowawczy; rodzice, szkoła, harcerstwo.

Poniżej podajemy system przyjmowania dziecka do drużyn naszego szczepu:

Krok 1

Dziecko ( na kolejnej zbiórce, następującej po tej na której ją otrzymało ) składa Deklarację przystąpienia do ZHP,  podpisaną i wypełnioną w odpowiednich miejscach przez rodziców – to bardzo ważne !!!. Do czasu złożenia deklaracji w czasie zbiórki państwa dziecko nie podlega ubezpieczeniu w ZHP, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne jego wypadki . Do czasu jej złożenia nie posiadamy również do Ciebie, drogi rodzicu żadnego kontaktu !!! Po złożeniu deklaracji dziecko zostaje przyjęte na okres poznawczy do drużyny, który trwa przez cykl czterech kolejnych zbiórek danej drużyny lub gromady ( tj. około miesiąca ). W tym czasie nie domagamy się wpłaty zadeklarowanych składek członkowskich.

Krok 2

Po okresie poznawczym dziecko decyduje czy będzie należeć do harcerstwa. Jeśli tak, zostaje przyjęte drużyny lub gromady. Teraz dziecko zalicza Próbę Harcerza i kompletuje swoje umundurowanie.

Teraz również wymagamy wpłaty składek członkowskich. Wtedy również komendant Szczepu kontaktuje się z Państwem i ustala szczegóły – poczekaj na kontakt od niego, wcześniej nie płać składek !!!.

Krok 3

Po skompletowaniu umundurowania, zaliczeniu Próby Harcerza  dziecko otrzymuje barw środowiska. W przypadku, gdy dziecko wstąpiło do drużyny na krótko przed obozem, czas kompletowania wyposażenia skraca się do terminu wyjazdu.

Zarówno zuchy i jak i harcerzy obowiązuje regulaminowy mundurowy (regulamin dostępny u drużynowego ).

Przynależność do drużyny ZHP wiąże się z obowiązkiem opłacania składek harcerskich. Osoby, które mają opłacone składki zwolnione są z podatku VAT (23%) za wszelkie biwaki i obozy.

Składki te w zadeklarowanej wysokości, jednak nie mniejszej niż 25,oo zł. miesięcznie w przypadku harcerzy i zuchów  należy opłacić w formie przelewu tylko na konto Szczepu ( Drużynowi nie przyjmują wpłat składek w gotówce ), zaznaczając w tytule przelewu nazwisko i imię dziecka/okres za jaki składka jest opłacana/DSCZ ( skrót DSCZ jest bardzo ważny, prosimy obowiązkowo wpisać go w tytule przelewu ).

Nr konta:

Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 22
Numer konta: 43 8011 0008 0000 0032 3330 0006
Jest ono prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

Składki płacimy z góry od momentu przyjęcia dziecka do drużyny (włącznie z miesiącem, w który dziecko wstąpiło do drużyny) do końca roku kalendarzowego. Jeśli dziecko wstąpiło do drużyny w marcu danego roku składkę należy opłacić od marca do grudnia czyli 10 miesięcy. Składki są przeznaczone na ubezpieczenie, podstawowe materiały programowe wykorzystywane w trakcie zbiórek i funkcjonowanie drużyny (art. biurowe). Część składek jest odprowadzana do naszych władz zwierzchnich.

Każde dziecko uczestniczące w zbiórkach i zajęciach zostaje po oddaniu Deklaracji wstąpienia do ZHP jest wprowadzone do systemu Ewidencji ZHP i objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) .

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prawidłowy przebieg oraz bezpieczeństwo w czasie zbiórki jest Drużynowy posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie ze Statutem ZHP. W przypadku, gdy jest On niepełnoletni jest wyznaczany Opiekun i wtedy ta odpowiedzialność ciąży na nim.

Komendant Szczepu  pozostaje do Państwa dyspozycji:

- podczas zebrań rodziców (1-2 zebrania w roku), - poprzez e-mail: Rafal.Szmytke@zhp.net.pl

Nad prawidłowym działaniem Szczepu  czuwa:   Komenda Hufca Nowy Dwór Mazowiecki,  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki , al. Ignacego Paderewskiego 22

Zgoda-na-przynależność-ZHP-444-DH-Zawiszacy

Zgoda-na-przynależność-ZHP-444-DH-Zośka

Zgoda-na-przynależność-ZHP-444-DH-Morro

Zgoda-na-przynależność-ZHP-444-DH-Kompania-Młodzierzowa

Wzór-Zgoda-na-udział-dziecka-w-imprezie-harcerskiej

Zamówienie-na-komplet-kurtkę-polar-Szczepu

Regulamin-Mundurowy-Szczepu-444-DHiGZ