Przeskocz do treści

O Drużynie

Inicjatorem był dh. Robert Goś. Jego staraniem w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul Warszawskiej powstała Drużyna Harcerska. Powstała Drużyna miała działać w porozumieniu ze Szczepem 62 PDHiZ z Pruszkowa, stąd pierwsze barwy drużyny były czerwono-granatowe z żółtym obszyciem. Na pierwszą zbiórkę przyszło 63 potencjalnych harcerzy.

W pierwszym roku działania organizowaliśmy min. Rajd „Pieczonego Ziemniaka” oraz Wigilię Drużyny. Byliśmy również w Muzeum Powstania Warszawskiego. 2009 roku zakończyliśmy okres próbny i oficjalnie otrzymaliśmy numer 462 jako pierwsza i jedyna wtedy Drużyna Harcerska działająca w Łomiankach. Od tamtego czasu wiele się wydarzyło. Byliśmy na zimowisku w Karpnikach, braliśmy udział w XV Finale WOŚP i ogławialiśmy wierzby na drodze do Kępy Kiełpińskiej z fundacją „Ja Wisła”. W marcu wyruszyliśmy na rajd do Kwidzynia, byliśmy na Kakofonii organizowanej przez Hufiec Warszawa Żoliborz oraz Rajdzie Szlakami Bohaterów. Kwiecień był również urozmaicony. Uczestniczyliśmy w Dniu Pamięci Ofiar Katynia na cmentarzu w Kiełpinie i organizowaliśmy I rajd Szukamy Wiosny. W kolejnym miesiącu urządziliśmy Biwak Majowy w Karpnikach. W lipcu odbył się pierwszy obóz harcerski w miejscowości Zdbice, koło Wałcza, w którym uczestniczyło 35 osób. Wielu z nich złożyło na tym obozie swoje Przyrzeczenia Harcerskie. Po powrocie z obozu uczestniczyliśmy w 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Rajdzie Palmiry i wielu innych imprezach. Na szczególna uwagę zasługuje udział w Uroczystości Ślubnej dwojga instruktorów współpracujących wtedy z naszą 462 DH w Łomiankach – Bożeny i Piotra Chorążych.

W roku 2009 zamknęliśmy również Kampanię „Bohater” i odtąd staliśmy się 462 DH im. Hm. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka” w Łomiankach. Zmieniliśmy również barwy Drużyny na biało czerwone ze złotym obszyciem, które z duma mogą nosić harcerze ukończywszy Próbę Harcerza (w okresie trwania próby noszą białą). Rok 2010 zaczęliśmy uroczystościami na Powązkach Wojskowych w Warszawie, gdzie w kwaterze Harcerskiego Batalionu „ZOŚKA” jest pochowany nasz Bohater. Następnie odbyło się Zimowisko w Murzasichlu, a po nim Rajd Szlakami Bohaterów.

Nasza Drużyna trzykrotnie brała udział w służbie pod Pałacem Prezydenckim – wtedy miała miejsce Katastrofa zwana dziś Smoleńską. Na pożegnanie zimy zorganizowaliśmy Rajd Szukamy Wiosny. Następnie udaliśmy się Rajd Czerwcowy, który jest u nas nazywany przedobozowym, ponieważ ma na celu przygotowanie nas do obozu. Wreszcie odbył się kolejny Obóz Harcerski w miejscowości Smólnik koło Włocławka.

Rok 2010 to również rok zmian, w którym na bazie naszej Drużyny powstały dwie inne w Gminie Łomianki. Oddelegowując do nich naszą kadrę i część naszych harcerzy – pozostając przy tym samym numerze. Tak powstały 462 DH „Alek” przy Gimnazjum nr 1 w Łomiankach i 462 DH „Rudy” w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym oraz 462 GZ „Leśne Ludki” w Szkole w Łomiankach.

W roku 2011 wiele się działo. Wszystkich działań nie sposób wymienić. Najistotniejsze to: na bazie działających w Gminie Łomianki Drużyn powstał Szczep 462 DHiGZ, którego inicjatorem i pierwszym Komendantem był nasz Drużynowy – dh. phm. Robert Goś i kierował nim do grudnia 2013 r.

W grudniu 2014r decyzją Rady Drużyny postanowiliśmy wystąpić ze Szczepu 462 DHiGZ w Łomiankach. Od początku roku 2015 działaliśmy jako Drużyna Samodzielna.

W 2016 roku z po raz kolejny z "Zośki" powstały 444 Drużyna Harcerska "Zawiszcy" oraz 444 Gromada Zuchowa "Tropiciele" Powstał również Szczep 444 DHiGZ "Trzy Czwórki" w którym aktualnie działamy.

2017 rok po raz kolejny był rokiem wielkich zmian. Był to ostatni rok z naszym dotychczasowym drużynowem dh. Phm. Robertem Goś podjął on decyzję o przekazaniu drużyny swojemu następcy a samemu w 100% poświęcić się prowadzeniu naszego Szczepu. Aktualnie funkcję tą pełni dh. Dariusz Choroś.

Historia będzie na bieżąco uzupełniana 🙂